Adamın biri işi başından atmış, ayağına düşmüş.

Menu